Vakbarát Felület

Rövid összefoglalás a projektről


Utolsó módosítás dátuma2011. március 09.

A projekt célja: a projekt szükségességessége révén meghatározott fejlesztendő tevékenység megvalósításával, az Operatív Program és az Akciótervnek megfelelően az árvízvédelem legjobb gyakorlatának ajánlásait figyelembe véve, a település árvízi biztonságának megteremtése, az árvízi kockázatok csökkentése.

A projekt közvetlen célja: a 15/1997 (IX).19) KHVM rendelet 1.§. (1) bekezdésben foglaltak alapján, az adott folyószakaszra meghatározott mértékadó árvízszint figyelembevételével tervezett 1358 m árvízvédelmi mű (990 m töltés, 368 m támfal) megépítése.

A projekt szükségességét a település védelmének teljes hiánya, a térség árvízvédelmi helyzete határozza meg.

Jelenleg a Hernád-völgy magyarországi szakaszán a 2.12 számú árvízvédelmi öblözeten kívül minden öblözetben van árvízvédelmi mű, melyek a belterületek védelmére alkalmasak. A 2.12 öblözetben Szentistvánbaksán és a szomszédos községekben azonban nincs árvízvédelmi védvonal, itt a gyorsan érkező árvizek ellen gyakorlatilag nem lehet megvédeni az érintett lakóépületeket és a benne lakókat. A védekezési munkának gyakorlatilag nincs hatékonysága, árvíz idején csak a mentési munkákra tudnak erőket és eszközöket biztosítani. Elmondható, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén nincs több település, mely olyan mértékben lenne kitéve az árvízveszélynek, mint a „Nagykinizs-Felsődobszai” árvízvédelmi öblözetben lévő települések.

Szentistvánbaksa község védelmére az érintett település védelmét szolgáló árvízvédelmi mű építése javasolt.

 

A projekt eredményei és tevékenységei

Az árvízvédelmi körtöltés – a Hernád folyó 44,6 – 46,8 fkm szelvényei között a bal-parton – a település D-Ny-É részén kül- és belterületeket érintve került megtervezésre 1 358 m hosszon.

Magassági vonalvezetés
A Hernád folyó 44,6 – 46,8 fkm szelvényei között a MÁSZ (mértékadó árvízszint) 121,76 –122,58 mBf között változik.

A töltés magasságának meghatározásánál a mértékadó a MÁSZ, így a töltéskorona MÁSZ + 1,0 méteres magassági biztonsággal kerül kiépítésre.

Mintakeresztszelvény

  • töltéskorona magassága:                                 MÁSZ + 1 m
  • koronaszélesség:                                            3,0 m
  • rézsűhajlás – vízoldal, mentett oldal              1: 3
  • az előterek (fenntartósáv) 5%-os eséssel (1:20) 4-10 m közötti szélességben készülnek.

Három szakasznál – ahol beépültség és a folyó elvándorlása miatt a töltésépítéshez nincs elegendő hely – a kisebb helyigényű vasbeton árvízvédelmi támfal kiépítését tervezzük. Árvízvédelmi támfal épül így a 0+225 – 0+438, 1+203 – 1+234 és 1+234 – 1+358 tkm szelvények között.

Műtárgyak, építménye
A töltéssel védett területen összegyülekező csapadékvizek elvezetését a befogadó Hernád folyóba továbbra is biztosítani kell. Az összegyülekező csapadékvizek a töltéstestbe épített kettős elzárású zsilipes csőátereszeken át jutnak a folyóba.

A projekt eredményeként a fejlesztést követően a településen belterületi elöntéssel nem kerül a jövőben számolni, az árvíz védekezési költségek a minimálisra csökkennek, a projekt társadalmi hasznossága egyértelműen kimutatható, környezeti elemekre nincs kedvezőtlen hatással.

A projekt pénzügyi-gazdasági fenntarthatósága biztosított.

Elsődleges célcsoport: közvetlenül a veszélyeztetett lakosság, közvetve a település teljes lakossága.

Keresés